Created by Xara Web Designer. Optimized for Mozilla Firefox running at least at XGA resolution. Copyright GXS Kft., 2014
Dr. Galbács Zoltán ügyvezető
Dr. Galbács Zoltán a kémiai tudomány kandidátusa, kémia-fizika szakon végzett a József
Attila Tudományegyetemen (ma Szegedi Tudományegyetem) 1967-ben. Több mint 40 év
tapasztalattal rendelkezik a szervetlen kémia, környezeti kémia és a szennyező anyagok
kimutatása, eltávolítása és ártalmatlanítása, kutatás-fejlesztés és az egyetemi oktatás
területén, kémia szakértő. Tagja többek között a Magyar Kémikusok Egyesülete, Magyar
Szennyvíztechnikai Szövetség, Kereskedelmi és Iparkamara szervezeteknek. 1992 óta a
Szegedi Akadémiai Bizottság Analitikai és Környezetvédelmi Munkabizottságának elnöke. Több
mint 30 K+F projektben vett részt, szabadalmainak száma 3. Több mint hét egyetemi
tankönyv szerzője. Tudományos publikációinak összes száma meghaladja a 150-et.
Szakterülete: környezetvédelem, kémia, szakértés, oktatás 
Dr. Galbácsné Szabó Gabriella vezető tanácsadó
Dr. Galbácsné Szabó Gabriella matematika-fizika-számítástechnika szakos középiskolai
tanár, értékelési szakértő, mesterpedagógus. Egyetemi tanulmányait a József Attila
Tudományegyetemen végezte. Közel 20 év tapasztalattal rendelkezik a középiskolai oktatás
területén. A Szegedi Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakképző Iskola Kőrösy József
Tagintézményének (korábban Körösy József Közgazdasági Szakközépiskola) munkaközösség-
vezető tanára. 1996 óta vezet és elnökként vizsgáztat ECDL és OKJ számítástechnika
tanfolyamokon. Nagy gyakorlattal rendelkezik a nyomtatott és multimédiás oktatási anyagok
készítésében, irodai és programfejlesztő szoftverek használatában.
Szakterülete: középfokú szakoktatás, értékelésügyi és oktatási szaktanácsadás
Galbács Péter vezető tanácsadó
Galbács Péter csomagolástechnológus üzemmérnök, marketingkommunikációs szakember.
Tanulmányait a Könnyűipari Műszaki Főiskolán (ma Óbudai Egyetem) és a Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Főiskola szolnoki tagozatán (ma Szolnoki Főiskola) végezte. Közel 20 év
tapasztalattal rendelkezik a csomagolástechnika, a számítógépes grafikai tervezés és a
marketing különböző területein. Gyártási tapasztalatokat elsősorban a kozmetika és
háztartásvegyipar területén, a Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt. munkatársaként szerzett.
Több száz termék fejlesztésében vett részt. Arculattervezési, terméknév alkotási és
piackutatási projektekben végzett tevékenységével több tucat termék sikeres piaci
bevezetéséhez járult hozzá.
Szakterülete: csomagolástechnika, marketing, számítógépes grafika, arculattervezés
 
Dr. Galbács Gábor ügyvezető
Dr. Galbács Gábor, az MTA doktora. Első egyetemi diplomáját kémia-fizika szakosként
(1992), majd környezetvédő szakosként (1995) szerezte a József Attila Tudomány-egyetemen
(ma SZTE). Jelenleg az SZTE Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékének tanszékvezető
docense. Több, mint 20 év tapasztalattal rendelkezik az analitikai kémia és anyagvizsgálat, a
környezetvédelem, a műszaki fejlesztések, az angol és német nyelvű szakfordítás és az
egyetemi oktatás területén. Tagja és tisztségviselője többek között a Magyar Spektrokémiai
Társaság, az MTA Spektrokémiai Munkabizottság, a Society for Applied Spectroscopy (USA) és
más szakmai társaságoknak. Regisztrált kémiai szakértő. Harmincnál több K+F projektben
vett részt, számos tankönyv és oktatási anyag szerzője, tudományos referált és konferencia
publikációnak összes száma meghaladja a 240-et.
Szakterülete: mérőrendszerek fejlesztése, kémia, szakértés, szakfordítás, oktatás